Slavnostní pasování tovaryšů 2022

Pasování 2022

Ve středu 22. 6. 2022 od 10:00 bylo v aule Stavební fakulty VUT v Brně už posedmé do stavu tovaryšského pasováno několik skupin absolventů učňovských oborů kominík a čalouník a už podruhé se slavnostního ceremoniálu zúčastnili i žáci z oboru mechanik plynových zařízení.

Setkání to bylo důstojné a pro mladé rozhodně inspirativní. Promluvila k nim řada významných osobností a naznačila jim směr, kterým se mohou ubírat.

Vlajkovou lodí středního odborného školství v oblasti stavebnictví v Jihomoravském kraji je Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, ve které zároveň najdete Regionální centrum pro vzdělávání ve stavebnictví Jihomoravského kraje.

Vedení SŠSŘ pro absolventy kominického, čalounického a plynařského řemesla už tradičně – místo rychlého předání výučních listů ve třídě – pořádá slavnostní akt pasování na tovaryše, tedy ceremoniál, kterým uzavřou své studium a vejdou do světa profesionálních řemeslníků.

Jiří Nantl, náměstek hejtmana připomněl, že takové setkání po dlouhé covidové době odloučení a zrovna na akci jedné z největších a nejlepších středních odborných škol v Jihomoravském kraji ho naplňuje nadějí. A také zmínil, že s radostí sleduje trend, kdy se lidé z praxe a s různorodou profesní zkušeností rozhodují poměrně hojně rekvalifikovat se a rozšířit si své možnosti uplatnění. Vidí v tom zajímavý trend celoživotního vzdělávání.

Setkání se poprvé odehrálo v reprezentačních prostorách auly Stavební fakulty VUT.  Jak připomněl proděkan pro vnější vztahy, internacionalizaci a marketing této fakulty Zdeněk Dufek: „Všichni jsme na jedné lodi, od špičkových inženýrů a akademiků, přes studenty, řemeslníky až k novým tovaryšům, všichni jsme součástí stavebnictví. Oblasti, která tvoří 10 % HDP a generuje více než 400 000 pracovních míst.  Važte si svého dobrého vzdělání a řemesla, přemýšlejte, inovujte a buďte hrdí na sebe a svou práci.“

I generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky Eva Svobodová svou účastí akci podpořila: „Pokaždé se sem moc těším. Zaprvé kvůli atmosféře, ale také protože cítím radost, když vidím, jak si mladí lidé, i dospělí rekvalifikanti volbou vzdělání připravují lepší budoucnost a věřím, že tak budou rozvíjet český stavební trh.“

Do svých řad tak přivítaly nové tovaryše příslušné cechy a společenstva, konkrétně Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů z.s., Moravské kominické společenstvo a Český plynárenský svaz.

Pro naše společenstvo, které je tento rok významný také proto, že existujeme právě deset let. O to radši jsme, že jsme se mohli sejít a symbolicky přijmout nové tovaryše mezi sebe,“ vzpomněl Zbyněk Dubač, předseda Moravského kominického společenstva

Petr Zajíček, předseda gremia vzdělávání na Českém plynárenském svazu připomněl, že právě v plynárenství mají mladí lidé možnost pohled na věci změnit a z nastavených procesů jako je digitalizace a automatizace udělat živoucí skutečnost.

Helena Prokopová, cechmistr Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů poděkovala, že se podařilo dovést až k vyučení velmi silný ročník, který snad omladí jihomoravské firmy.

Záštitu nad akcí převzali hejtman Jan Grolich, primátorka města Brna Markéta Vaňková, dále pak Cech čalouníků a dekoratérů, a truhlářů z.s. a Moravské kominické společenstvo a Český plynárenský svaz.

V závěru se se všemi rozloučil ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy Ing. Jiří Košťál: „Myslete na to, že v historický souvislostech, na které navazujeme, vždy byly tři profesní fáze: učeň, tovaryš a mistr. Neustrňte tedy na půli cesty, posouvejte se, vzdělávejte se dál. Využijte svého potenciálu, hledejte nové cesty a směry a staňte se ve svých oborech mistry.“

Kdy a kde

Datum konání: 22. června 2022
Aula Fakulty stavební, VUT Brno
Další články týkající se

Zaměstnavatelé, Partneři, Cechy a společenstva, Veřejnost

Zveřejněno: 3. ledna 2023 Podcast o možnostech moderních řemeslníků

Jak můžete při práci vypadat, jak začít podnikat, co všechno si dobrý řemeslník může dovolit? ProfiMentor řemesel Michal Baláž má k mladým řemeslníkům blízko. Jak na worklife balanc, co chtít a jak udělat si svou práci užít. Tohle by měl slyšet každý,…

Číst celé
Zveřejněno: 11. října 2022 Zedníci Masarykovy střední školy Letovice zvítězili v mezinárodní soutěži

Ve dvou  zářijových dnech se  po delší covidové odmlce sešli  na náměstí ve Vysokém Mýtě žáci  stavebních oborů středních škol na  mezinárodní soutěži Řemeslo/Skill 2022. Tato akce je v současnosti  největší soutěžní přehlídkou pro budoucí mistry zedníky a montéry suchých staveb z tuzemska…

Číst celé