COVpS

Vznik COVpS JMK byl projednán a schválen Radou Jihomoravského kraje a Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.

Cílem COVpS JMK je významně zvýšit kvalitu výchovně vzdělávacího procesu stavebních oborů v Jihomoravském kraji a zkvalitnit komplexní systém výchovy a vzdělávání v technických oborech.

COVpS JMK bude podporovat nadstandardní výuku odborných předmětů s cílem připravit absolventy pro pracovní trh JMK v co nejvyšší odborné kvalitě.

Předností COVpS JMK je především spolupráce středních škol stavebního zaměření, kde výuka jednotlivých oborů vzdělání bude upřednostňována ve školách, které disponují špičkovým vybavením, kvalitním pedagogickým sborem a odpovídající spoluprací s příslušnými sociálními partnery.