Živelná pohroma na jižní Moravě a její důsledky pro Integrovanou střední školu Hodonín.

Několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě prošla ve čtvrtek 24. června 2021 okolo 19,20 hodin večer extrémní bouře s krupobitím a tornádem. Podle hodnocení Českého hydrometeorologického ústavu se jednalo o silné tornádo doprovázené savými víry, které prošlo úsekem dlouhým 26 kilometrů a širokým zhruba půl kilometru. Kriticky zasaženo bylo sedm obcí. Nejvíce postiženy byly Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a městské části Hodonína Bažantnice a Pánov. V dotčených obcích bylo zničeno asi 1 200 staveb včetně veřejných, zemědělských a průmyslových budov, dále velký počet stromů a vozidel. Silně zasažena byla infrastruktura včetně druhého železničního koridoru. Škody na soukromém i veřejném majetku byly vyčísleny na 15 miliard korun. Ke zbourání bylo určeno asi 200 domů.  Bezprostředně po katastrofě bylo ošetřeno několik set zraněných osob, nenahraditelnou ztrátou je sedm obětí, které za sebou tornádo zanechalo.

Živelnou pohromou byla velmi výrazně zasažena i Integrované střední škola Hodonín, příspěvková organizace, která je členem Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje. Budova školy byla částečně poškozena a zůstala bez střechy. Budova dílen byla zcela zničena a určena k demolici. Rozsah škod dokumentuje následující fotografie.

Po dalších jednáních byl vytvořen seznam vybavení, které tornádem zasažená škola nejvíc potřebuje. Seznam zahrnoval formátovací pilu, olepovačku hran, spodní frézku, stolní CNC frézku, frézku spodní s odsávačem, vrtačky, kolíkovací vrtačku, pokosovou  pilu, okružní pilu, pásové pily, formátovací pilu, hoblovku, soustruh na dřevo, srovnávačku, brusky, pásovou brusku, hranovou brusku, dlabačku, truhlářské hoblice, žákovské skříňky na nářadí a pracovní oděv. Další jednání o konkrétním způsobu pomoci probíhala následně mezi řediteli členských škol COVpS JMK.

Postradatelné vybavení pro výuku odborného výcviku oboru truhlář nabídla Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace a Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace nabídlo pomoc při zabezpečení výuky žáků hodonínské školy v dílnách areálu školy v Hustopečích včetně zabezpečení dopravy, Odborné učiliště a Praktická škola Brno, příspěvková organizace vymalování prostor.

Aktuální stav těsně před začátkem školního roku 2021/2022 je v ISŠ Hodonín, p. o. následující. Od řádění tornáda na jižní Moravě uběhly dva měsíce. V této době proběhly prvotní zajišťovací práce, úplný úklid prostor a opravy budov a interiérů. Byla provedena demolice objektu truhlářské haly a již nyní byla zahájena příprava projektu na výstavbu haly nové. I když k 1. 9. 2021 nebylo možné stihnout uvést budovu školy do původního stavu jako před tornádem, všechny učebny teorie i praxe jsou připraveny na nástup žáků. Výuka praxe oborů truhlář i tesař bude probíhat v náhradních prostorách na ulici Jilemnického 2 místo ve zcela zničené a k demolici určené truhlářské hale.

Integrované střední škole Hodonín, příspěvková organizace přejeme, aby právě začínající školní rok 2021/2022 ve škole proběhl co nejlépe, bez problémů plynoucích z následků přírodní katastrofy. Doufáme, že k tomu přispěla svým dílem také iniciativa Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje. Centrum je samozřejmě i nadále připraveno poskytnout ISŠ Hodonín v případě potřeby další pomoc, zejména sdílením prostor pro výuku oborů žáků této školy.  Díky nezměrnému úsilí mnoha lidí v průběhu hlavních prázdnin však vše nasvědčuje tomu, že to nakonec nebude nutné a že ISŠ Hodonín zahájení výuky ve školním roce 2021/2022 zvládne ve vlastních prostorách.       

Kdo

COVpS

Kdy a kde

Datum konání: 1. září 2021
Další články týkající se

Střední školy, Zaměstnavatelé, Partneři, Cechy a společenstva, Veřejnost

Zveřejněno: 3. ledna 2023 Podcast o možnostech moderních řemeslníků

Jak můžete při práci vypadat, jak začít podnikat, co všechno si dobrý řemeslník může dovolit? ProfiMentor řemesel Michal Baláž má k mladým řemeslníkům blízko. Jak na worklife balanc, co chtít a jak udělat si svou práci užít. Tohle by měl slyšet každý,…

Číst celé
Zveřejněno: 11. října 2022 Zedníci Masarykovy střední školy Letovice zvítězili v mezinárodní soutěži

Ve dvou  zářijových dnech se  po delší covidové odmlce sešli  na náměstí ve Vysokém Mýtě žáci  stavebních oborů středních škol na  mezinárodní soutěži Řemeslo/Skill 2022. Tato akce je v současnosti  největší soutěžní přehlídkou pro budoucí mistry zedníky a montéry suchých staveb z tuzemska…

Číst celé