Nové normy – vytápění, voda-kanalizace k 1. 10. 2021

Nové normy z oboru „Vytápění“ „Voda-kanalizace“ 10/2021, včetně odkazu na úvod k normě, zobrazení detailu normy, vydavatel Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Normy z oboru Výtápění účinné 10/2021

Normy z oboru Výtápění účinné 10/2021

ČSN EN 416
Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácnosti – Bezpečnost a energetická účinnost
NOVÁ NORMA

ČSN EN ISO 17225-3
Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 3: Tříděné dřevní brikety
NOVÁ NORMA
Účinnost od: 1.10.2021

ČSN EN ISO 21912
Tuhá alternativní paliva – Bezpečná manipulace a skladování
NOVÁ NORMA
Účinnost od: 1.10.2021

Další články týkající se

Zaměstnavatelé, Partneři, Cechy a společenstva, Veřejnost

Datum konání: 20 - 22. dubna 2022 Mistři všedních dnů 2022

Známe nejlepší mladé řemeslníky České republiky.A to hned v pěti oborech. Po dva dny probíhaly v rámci Stavebního veletrhu a Mobitexu celostátní kola soutěží odborných dovedností v oborech vzdělání: klempíř, pokrývač, tesař, kominík, čalouník a v pilotním, nultém ročníku i zedník Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v pátek…

Číst celé
Datum konání: 22. června 2022 Slavnostní pasování tovaryšů 2022

Ve středu 22. 6. 2022 od 10:00 bylo v aule Stavební fakulty VUT v Brně už posedmé do stavu tovaryšského pasováno několik skupin absolventů učňovských oborů kominík a čalouník a už podruhé se slavnostního ceremoniálu zúčastnili i žáci z oboru mechanik plynových zařízení. Setkání to bylo důstojné a pro mladé…

Číst celé
Datum konání: 20 - 22. dubna 2022 Soutěž klempířů

CECH KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ ČR vyhlašuje SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ UČŇŮ, zařazenou do Věstníku MŠMT ČR oboru vzdělání KLEMPÍŘ, 23-55-H/01. Jde o XV. ročník „MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ“ pořádaný ve dnech 20. 4. – 22. 4. 2022 u příležitosti konání Stavebního veletrhu Brno.

Číst celé