Mistři všedních dnů 2022

Známe nejlepší mladé řemeslníky České republiky.
A to hned v pěti oborech.

Po dva dny probíhaly v rámci Stavebního veletrhu a Mobitexu celostátní kola soutěží odborných dovedností v oborech vzdělání:

 • klempíř,
 • pokrývač,
 • tesař,
 • kominík,
 • čalouník
 • a v pilotním, nultém ročníku i zedník

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v pátek 22. 4. v 10:00 v prostorách Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, která všechny tyto soutěže pořádala.

VÍTĚZI SE STALI:

XV. ročník Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru vzdělání Klempíř

 • Družstvo ve složení Jiří Šebek a Šimon Halačka ze Střední školy stavebních řemesel Brno‐Bosonohy, p.o.
 • Laureátem XIV. ročníku Přehlídky České ručičky se stal Jiří Šebek.

XXIV. ročník Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru vzdělání Pokrývač

 • Družstvo ve složení Filip Olesov a František Pernica ze Střední školy stavebních řemesel Brno‐Bosonohy, p.o.
 • Laureátem XIV. ročníku Přehlídky České ručičky se stal Filip Olesov.

XIX. ročník Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru vzdělání Tesař

 • Družstvo ve složení Zdeněk Nový a Venko Petkov ze Střední odborné školy Jarov
 • Laureátem XIV. ročníku Přehlídky České ručičky se stal Zdeněk Nový.

X. ročník Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru vzdělání Kominík

 • Družstvo ve složení Patrik Panoch a Ondřej Hort, z Integrované střední školy Rakovník
 • Laureátem XIV. ročníku Přehlídky České ručičky se stal Patrik Panoch.

X. ročník Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru vzdělání Čalouník

 • Na prvním místě se umístilo družstvo ve složení Kateřina Sobotková a Vendula Procházková, ze Střední školy stavebních řemesel Brno‐Bosonohy, p.o.

Kompletní výsledkové listiny a fotogalerii najdete na https://www.soubosonohy.cz/mistri-vsednich-dnu-2022

Díky komu se soutěže konají?

Všech šest soutěží pořádala Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, p.o.

Vyhlašovatelem Mistrovství České republiky pro obory vzdělání klempíř, pokrývač a tesař je Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky

Generálním sponzorem soutěže oboru POKRÝVAČ, je firma Wienerberger.

Generálním sponzorem soutěže oboru TESAŘ, je firma BERNER.

Generálním sponzorem soutěže oboru KLEMPÍŘ, je firma PROEX 2000 

Vyhlašovatelem Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru vzdělání kominík je Moravské kominické společenstvo

Generálními sponzory soutěže oboru KOMINÍK jsou firmy Schiedel, s.r.o., ALMEVA EAST EUROPE s.r.o., Wöhler Bohemia s.r.o.

Tyto soutěže z resortu stavebnictví jsou zařazeny do Věstníku MŠMT ČR a současně
do XIV. ročníku Přehlídky České ručičky.

Vyhlašovatelem soutěže odborných dovedností oboru vzdělání čalouníkje Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s. Záštitu převzalo MŠMT, Hospodářská komora ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Generálním sponzorem soutěže oboru ČALOUNÍK je firma BPP spol. s r.o.

I tato soutěž je zařazena do Věstníku MŠMT ČR.

Nultý ročník soutěže odborných dovedností v oboru vzdělání ZEDNÍK také organizuje SŠSŘ Brno-Bosonohy a jejím generálním partnerem je firma Heluz.

Záštita a sociální partneři

Poděkování patří MŠMT ČR, Jihomoravskému kraji za podporu talentované mládeže, Veletrhům Brno, a.s. a Stavebnímu veletrhu, Mobitexu a mnoha dalším sponzorům, kteří každoročně podporují celý průběh těchto soutěží odborných dovedností.

 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • BeA
 • BERNER
 • BS textil, s. r. o.
 • Časopis Střechy, fasády a izolace
 • Dřevařský magazín
 • Egger
 • Fakro
 • Hilding Anders
 • Klastr českých nábytkářů
 • KMR
 • LD seating
 • Praktik
 • Pražská vydavatelská společnost
 • Profi Baustoffe
 • RICOM Gas
 • STACHEMA
 • TZÚ
 • XTline professional tools

Zasedání Rady vzdělavatelů a zaměstnavatelů COVPS

V rámci akce Mistři všedních dnů se ve čtvrtek 21. dubna konalo také Zasedání Rady vzdělavatelů a zaměstnavatelů Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví JMK.

Rada dlouhodobě spolupracuje na úrovni vzdělavatelů, zřizovatelů škol, zaměstnavatelů, cechů a odborových svazů na podpoře stavebních oborů.

Na zasedání se mimo jiné zabývala otázkami krize způsobené bezprecedentním růstem cen stavebních materiálů a jejich nedostatkem.

Řešila stav vzdělávacího systému a připomínkovala návrh inovace oborové soustavy a RVP pro střední odborné vzdělávání.

Pokusila se zajistit ze statistik vycházející prognózy potřeb zaměstnanců ve stavebnictví. 

A hledala možné platformy pro další komunikaci s Ministerstvem školství a Ministerstvem průmyslu a obchodu, aby probrala koncepční otázky „mistrovských zkoušek“ a jiných principů podporujících řemeslné a odborné školství, které fungují v zahraničí.

Problematika nízké společenské prestiže řemeslných a obzvláště stavebních oborů je všudypřítomná a vede k nízkému zájmu o ně mezi žáky základních škol.

Ani velmi široká a lehce dostupná nabídka studijních a maturitních oborů situaci neulehčuje. Zkrátka odborného vzdělávání v oboru stavebnictví má před sebou spoustu úkolů.

Snad i Rada vzdělavatelů pomůže najít jejich řešení a získat víc kvalitních žáků pro studium.

Neváhejte se ozvat s jakýmikoliv dotazy o odborném vzdělávání ve stavebnictví, COVPS nebo soutěžích.

Kdy a kde

Datum konání: 20 - 22. dubna 2022
BVV, Brno
Další články týkající se

Střední školy, Zaměstnavatelé, Partneři, Cechy a společenstva

Datum konání: 22. června 2022 Slavnostní pasování tovaryšů 2022

Ve středu 22. 6. 2022 od 10:00 bylo v aule Stavební fakulty VUT v Brně už posedmé do stavu tovaryšského pasováno několik skupin absolventů učňovských oborů kominík a čalouník a už podruhé se slavnostního ceremoniálu zúčastnili i žáci z oboru mechanik plynových zařízení. Setkání to bylo důstojné a pro mladé…

Číst celé
Datum konání: 20 - 22. dubna 2022 Soutěž klempířů

CECH KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ ČR vyhlašuje SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ UČŇŮ, zařazenou do Věstníku MŠMT ČR oboru vzdělání KLEMPÍŘ, 23-55-H/01. Jde o XV. ročník „MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ“ pořádaný ve dnech 20. 4. – 22. 4. 2022 u příležitosti konání Stavebního veletrhu Brno.

Číst celé
Datum konání: 23. března 2022 Shromáždění ředitelů COVpS JMK

Ve středu 23. 3. se v Bosonohách sejdou ředitelé středních škol zapojení do činnosti Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví JMK. Hlavními body schůzky budou: Přehled aktivit COVpS JMK v období 2016 – 2022.Informace o připravovaných setkáních Platforem výuky odborných předmětů stavebních oborů vzdělání,rozhodnutí o přidělení odpovědnosti…

Číst celé